Les unitats d'activitat de Shalom Taller
L'activitat de Shalom Taller es divideix en tres unitats diferenciades que tenen un alt grau de complementarietat. Cada unitat d'activitat específica comparteix una idèntica missió, i en el seu conjunt ha configurat una cultura empresarial basada en la professionalitat i en la qualitat dels seus serveis.

• Disseny i fabricació de caixes i estoigs de fusta.
Serveis de manteniment integral
Centre d’Atenció a la Discapacitat


ShalomTaller. Disseny i fabricació de caixes i estoigs de fusta
Al 1975 Shalom Taller va iniciar l’activitat de transformació i fabricació de caixes amb una modesta màquina de fusteria. Després de 30 anys d'experiència ocupa una posició destacada en el disseny i fabricació de caixes de fusta; és líder del mercat de Catalunya i gaudeix d'una forta presència a l'estat espanyol. Exporta a Bèlgica, a Suïssa i a la República Txeca.

Actualment Shalom és especialista en la fabricació de caixes, estoigs, envasos i objectes de fusta per a qualsevol sector econòmic i ha aconseguit consolidar, a través de la seva llarga trajectòria, una reconeguda marca de qualitat i de prestigi especialitzada en envasos i caixes de fusta.


Shalom Taller ha apostat per la qualitat en el producte i en el servei. Els productes són altament competitius en un mercat global i destaca, a més, per tenir una especial cura per la integració social i laboral de les persones i per la sostenibilitat medioambiental.