Equip professional i departaments
L'equip humà de l'entitat es composa de 120 treballadors amb discapacitat i 40 tècnics experts en diferents àrees. El sistema organitzatiu promou el treball en equip i estableix canals de comunicació entre els diferents departaments. Totes les persones de l'organització comparteixen els valors, els principis i les actituds que estan contemplats en la cultura empresarial i el Codi Ètic de Shalom Taller.
L'Oficina Tècnica està formada per professionals especialitzats en formació contínua, professionals a cura de l'assessorament i la redacció de projectes tècnics en disseny, a més a més dels professionals especialistes en I+D.

El departament comercial gestiona les comandes i les relacions externes amb el compromís de satisfacció del client i de millora contínua.