Manipulats i altres serveis
A Shalom Taller som experts en la manipulació, l'envasament i el condicionament de productes.

Disposem d'un gran equip humà i tècnic per la manipulació manual o mecànica de tot tipus d'impressos, productes, promocions, mostres publicitàries, regals d'empresa...

Donem solució a les necessitats puntuals o de crestes de producció de la seva empresa. Creem un "servei a mida" i ajustem els nostres recursos per donar la solució més ràpida i eficient. Fins i tot lliurem el producte a qualsevol punt amb mitjans propis.

Les ensobradores, les plegadores, les troquel·ladores i la millor maquinària per a la manipulació de màrqueting directe ens garanteix una gran capacitat de producció i la més alta productivitat.


• Manipulació
Plegat. Grapat, Empaquetatge. Precintat. Troquel·lat.

• Envasament
Manual i mecànic. Especialitat retràctil. Blister. Tria i separació.

• Condicionament
Selecció, envasament i empaquetatge del producte en caixes.