Medi Ambient i Sostenibilitat
La profunda actitud ecològica i de respecte al medi neix del propi caràcter d'una empresa que aposta per la conservació de l'entorn natural i per la sostenibilitat.
  • Shalom Taller treballa exclusivament amb proveïdors compromesos en la conservació dels boscos i com a consequència, garanteix la procedència de la fusta.

  • La política de proveïdoria de Shalom Taller exigeix l'estricte compliment de les polítiques i normatives sobre reforestació. Per aquesta raó, Shalom Taller ha iniciat el procés d'obtenció de la certificació de qualitat i traçabilitat de la fusta.

Tecnologia de vernís a l'aigua
Un dels principals fets demostratius del nostre compromís de preservació del medi ambient és la secció d'envernissat a l'aigua que consta d'una cabina adaptada per a l'aplicació de vernís ecològic i d'un forn estàtic d'assecatge pels vernissos a l'aigua. Aquest mètode ecològic aporta importants beneficis en favor d'un entorn sostenible:
  • No genera residus.
  • No utilitza productes tòxics.
  • Protegeix la salut de les persones.
  • Estalvia aigua.