Qualitat
Per tal de ser competitu en un mercat globalitzat Shalom Taller se sotmet a models de gestió de la qualitat en els diferents àmbits del procés de producció.

SIG
Politica d'excel·lència del SIG d'Associació Shalom
La Direcció d’associació Shalom cerca la integració laboral i social plena i personalitzada de totes les persones amb discapacitats, assegurant el suport i la continuïtat dins de l’àmbit social de l’organització després de la seva baixa laboral, jubilació, malaltia, orfenesa o qualsevol altra situació, així com millorar la qualitat de vida de tothom que hi treballa, dins d’una organització amb viabilitat econòmica pròpia amb productes i serveis de qualitat, sostenibles i adaptats a les necessitats dels nostres clients socialment responsables.

Descarregar SIG (PDF)
ISO 9001:2000.
Compromís amb la millora contínua
Millorar els processos i tècniques de transformació implica a tots els membres de l'organització i garanteix cada dia més la satisfacció del client. Els controls s’estenen sobre la realització del producte i l'adequació del disseny a les necessitats de cada client.

ISO 14001
Conservació mediambiental
Reduïr l'impacte mediambiental és un objectiu que es garanteix amb el compliment del pla de maneig ambiental. La norma garanteix la capacitat d'aconseguir el producte final amb la preservació de recursos, amb la gestió dels residus i amb el respecte a les lleis ambientals. Shalom Taller concient de la preservació del medi i compromesa amb l'entorn ha iniciat el procés d'obtenció d'aquesta certificació de qualitat.

NIMF15
La salut de la fusta
Els controls de prevenció i tractament de la fusta es duen a terme a les instal·lacions d'emmagatzematge i conservació de Shalom Taller. Són procediments que eviten que la fusta es vegi afectada per agents externs i perdi la seva qualitat.Cadena de Custòdia de la Fusta
Traçabilitat de la fusta
La cadena de custòdia de la fusta és una norma de qualitat que protegeix el cicle de vida de la fusta i evita l'impacte perjudicial de la deforestació. Shalom Taller declara la seva voluntat de sostenibilitat i respecte per la natura a través de la identificació física de les materies certificades, la separació estricta de les que no ho són, així com el registre informàtic de la documentació generada i el processament de les dades per facilitar els control d’avaluació. Actualment, ha iniciat el procés d'obtenció d'aquesta certificació de qualitat.

Ecoentitats de Lleida
Agenda 21. Adhesió al programa d'ecoentitats
Shalom Taller comparteix el desig de viure en una ciuatat més saludable, humana i acollidora, conscients de la importància d'unir esforços, individuals i col·lectius, per construir un entorn on sigui més agradable viure. Per aquest motiu Shalom Taller suscriu els principis de desenvolupament sostenible recollits a l'Agenda 21 Local de Lleida.