Responsabilitat social. RSC
La Responsabilitat Social Corporativa és el compromís de les organitzacions envers les necessitats dels seus grups d'interčs en els diferents āmbits (laboral, acciķ social, medi ambient, clientela i empreses proveīdores, i bon govern i transparčncia), per mitjā d’una implicaciķ voluntāria i solidāria més enllā del que estableix la legislaciķ vigent.


Descarregar Memōria RSC 2009